Home / Sin categoría  / Fernando Romero, director del Centre de FP Rodrigo Giorgeta

Fernando Romero, director del Centre de FP Rodrigo Giorgeta

Treballem perquè els nostres alumnes estiguen en l’avantguarda del que demanda la nostra societat

El Centre de Formació Professional Rodrigo Giorgeta complix setze anys en el món educatiu, formant principalment professionals especialitzats en l’ajuda a les persones dependents. Fernando Romero és, des de 2012, el director d’este centre que aposta per una educació integral en els seus alumnes i la innovació amb un model d’educatiu dual, d’acord amb la demanda social i del mercat laboral.

LINEA
Entrevista disponible en Castellano

Fernando-RomeroFernando, què fa diferent este centre a la resta d’oferta educativa?

El Centre de Formació Professional Rodrigo Giorgeta naix l’any 2000 amb l’objectiu de dotar a la societat i al mercat laboral, de professionals especialitzats per als centres d’Educació Infantil. La nostra evolució posterior com a centre i el nostre objectiu d’atendre a la demanda social ha fet que ens especialitzem progressivament i de manera especial en el sector de Servicis Socioculturals i a la Comunitat, on actualment formem als futurs professionals que treballaràn ajudant a persones dependents.

Quins cicles formatius impartixen dins d’esta especialitat?

Nosaltres impartim tres cicles formatius: un cicle de Grau Mitjà denominat d’Atenció a persones en grau de dependència i dos cicles de Grau Superior que són els d’Integració Social i Educació Infantil. El Grau Mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència i el Cicle de Grau Superior en Integració Social són cicles on l’alumne aprendrà a treballar ajudant a persones dependents i/o en risc d’exclusió social pertanyents a diversos col·lectius: discapacitat, tercera edat, malaltia mental, persones sense llar, reclusos i exreclusos, problemes d’adicció, menors i immigrants. Són persones que necessiten ajuda i nosaltres formem els professionals que els poden dotar de les ferramentes necessàries per a millorar la seua qualitat de vida. Pel que fa al títol de Tècnic Superior en Educació infantil està orientat a formar educadors de xiquets amb edats compresa entre els 0 i els 3 anys. Formem alumnes capaços de responsabilitzar-se d’una aula, que siguen professionals responsables i estiguen sensibilitzats amb el creixement i l’aprenentatge de xiquets tan xicotets.

Quin és el principal model educatiu/formatiu que desenrotllen?

En el nostre centre de formació sempre hem entés que l’educació de l’alumne ha de ser no sols la transmissió i l’aprenentatge de coneixements teòrics sinó que també implica la formació pràctica i l’aprenentatge d’una sèrie d’habilitats socials i valors que són necessaris per a l’exercici professional. Fins a l’any 2012 els cicles de formació professional estaven compostos d’una part teòrica en què s’impartien les assignatures de l’especialitat i la duració de les quals era d’un curs i mig; i una part pràctica que no es desenrotllava fins a la segona mitat del segon curs de formació. Açò feia que la formació fora una transmissió de coneixements en que molts alumnes entenien les matèries però no els veien cap utilitat fins que realitzaven les pràctiques quasi dos anys després. Comprovem que un sistema de formació com el descrit no atenia a les demandes del mercat laboral actual, ja que amb este mètode possiblement es retardava la maduresa professional dels alumnes, exigida una vegada han conclòs els seus estudis. Per això, des del nostre centre intentem acostar la realitat empresarial als nostres alumnes a través de diferents xarrades impartides pels propis professionals creant la figura del professor convidat que suposava que el professional del sector fora de vegades el transmissor de coneixement a l’alumnat i realitzant diferents visites a les empreses per a conéixer de primera mà per mitjà de l’observació directa el funcionament de les mateixes. En el curs 2013/2014 el Centre de Formació Rodrigo Giorgeta va més enllà i impulsa el mètode de formació denominat FP-DUAL en el qual els alumnes compatibilitzen l’aprenentatge teòric de les assignatures amb la seua posada en pràctica, la qual cosa fa que l’alumne referme coneixements i adquirisca gradualment una experiència laboral, a mesura que va creixent i coneixent la dita especialitat.

En este model s’endevina una corresponsabilitat molt important entre el centre de formació i el centre de treball.

Efectivament. L’ajuda, el compromís i la participació activa en la formació dels alumnes per part dels centres de treball resulten essencials perquè este mètode educatiu DUAL abast els objectius per nosaltres establits que no són altres que una formació integral de l’alumne en lo professional i també en lo personal dins del món laboral. En estos centres on es desenrotllen les practiques, els alumnes tenen un tutor que els va ensenyant l’ofici d’una manera activa i en temps real, amb la qual cosa efectivament l’educació i la formació d’estos alumnes acaba sent fruit de la corresponsabilitat i el compromís conjunt entre nosaltres -com a Centre Formatiu- i els centres de treball on els nostres alumnes adquirixen experiència laboral. Desenrotllen una labor encomiable, molt generosa per la seua banda, i determinant a l’hora d’acabar de perfilar les competències professionals dels nostres alumnes, per això nosaltres estem molt agraïts a tots ella.

És un bon mètode educatiu/formatiu?

Sens dubte. Hem pogut comprovar com els nostres alumnes agraïxen la possibilitat de practicar a l’instant i de manera real- en centres de treball el que aprenen. Al compaginar teoria i pràctica amb tutors, els alumnes es motiven més el que els impulsa a seguir formant-se. D’esta manera, ells van complementant la seua formació amb una experiència vital que els ajuda a desembolicar-se en el mercat laboral. Açò implica que els alumnes -a més de la teoria- aprenen a conviure amb els que poden ser els seus companys de treball; a comportar-se laboralment d’acord al codi ètic i deontològic de la seua especialitat; a treballar en equip; a acceptar la jerarquia i a buscar sempre realitzar el seu treball de forma superior. Aprenen teoria, pràctica, habilitats i valors que s’han de donar necessàriament en el bon professional i que formen part de l’ADN de l’educació integral en què creiem i que ací impulsem i fomentem a través d’este mètode.

És per açò pel que qui entra per primera vegada en este Centre percep que no és un centre a l’ús?

La veritat és que nosaltres ens esforcem per fomentar un ambient familiar en el centre. Eduquem amb rigor als alumnes, alhora que ens sentim compromesos a impulsar el seu desenrotllament personal. Cal tindre en compte que estem amb jóvens que estan aprenent un ofici, al mateix temps que estan madurant i creixent. Per això, nosaltres sempre volem oferir a l’alumne una formació integral, la qual cosa implica la transmissió de coneixement, l’adquisició d’habilitats socials i la interiorització d’uns valors que els han de servir per a viure i per a desenrotllar el seu treball d’una manera excel·lent. Afortunadament, som un equip docent i un grup d’alumnes que se significa normalment per ser persones obertes, pròximes i cordials, la qual cosa ajuda a propiciar un ambient que facilita que els alumnes es convertisquen en professionals molt competents, no sols per les matèries apreses sinó també per les habilitats socials adquirides a través del nostre model educatiu.

Quin és el perfil de l’alumne i del professor que forma part d’este centre?

Normalment per a cursar cicles de formació professional no hi ha edat. Nosaltres impartim classe -tant en formació reglada com no reglada- a 400 alumnes, amb edats que van des dels 16 anys fins als 60 anys. En l’actualitat, el perfil de l’alumne de formació professional ha variat molt en els últims anys. Cursen els nostres estudis des de persones que tenen clar -des del principi- que volen fer Formació Professional; persones que volen utilitzar la Formació Professional com a pont per a continuar amb els seus estudis universitaris o bé inclòs ens trobem amb alumnes que són llicenciats superiors i que després de finalitzar els seus estudis en la Universitat han decidit cursar formació professional per a adquirir aquells coneixements pràctics que igual en la Universitat no se li han impartit. És un perfil heterogeni, la veritat. I pel que fa al nostre professorat, són docents especialitzats en diferents disciplines, amb edats compreses entre 25 i 40 anys i amb un component humà molt acusat que els fa estar molt compromesos amb el projecte educatiu que es desenrotlla en el Centre. Són professors que es caracteritzen per una entregada vocació per l’Educació i per acompanyar els alumnes en este creixement no sols professional sinó també personal i vital.

Si haguera d’estudiar Formació Professional, què m’ha de convéncer per a vindre a este centre?

Nosaltres no pretenem competir amb els altres centres de formació però sí que volem que els nostres alumnes siguen els millors professionals del mercat laboral, en les especialitats formatives que impartim. En el nostre centre de formació treballem perquè els nostres alumnes estiguen en l’avantguarda del que demanda la nostra societat perquè volem que ells aporten un valor afegit al mercat laboral, que els faça diferents i excel·lents. A més, estem certificats en la ISO 9001 amb el que triar al Grup Rodrigo Giorgeta com a centre de formació suposa una garantia en la qualitat de l’ensenyança, impartida a través de models educatius innovadors i adequats a la demanda actual del mercat laboral.

LINEA

Fernando Romero és actualment el director del Centre d’Estudis de Formació Professional del Grup Rodrigo Giorgeta. Llicenciat en Economia per la Universitat de València va exercir com a professional en diverses entitats financeres. L’any 2004 s’incorpora al Grup com a docent, responent d’esta manera a la seua inquietud vocacional per l’ensenyança impartint distintes matèries pertanyents a la branca de ciències i especialment aquelles que van conformar la branca d’Empresa, Formació i Orientació Laboral. Posteriorment l’any 2008 assumix la Jefatura d’estudis del centre i la subdirecció del mateix, sense desvincular-se en cap moment de la docència. Després de 4 anys en el càrrec és l’any 2012 quan assumix la direcció del centre.

POST TAGS:

info@medianil.com

Valoración
SIN COMENTARIOS

DEJA UN COMENTARIO